top of page

DASAR PRIVASI

Dasar Privasi ini mengawal cara HTwo AYDRO Solutions ("Syarikat) mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, "Pengguna") tapak web aydrowater.com ("Tapak"). Dasar privasi ini terpakai pada Tapak dan semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat.

Maklumat pengenalan diri
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat tapak kami, mendaftar di tapak, membuat pesanan, mengisi borang menjawab tinjauan, melanggan surat berita dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri atau sumber lain yang kami sediakan di Tapak kami. Pengguna mungkin diminta, mengikut kesesuaian, nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon, maklumat kad kredit.

 

Pengguna boleh, walau bagaimanapun, melawati Laman kami tanpa nama.

 

Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan peribadi, kecuali ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Tapak tertentu.

 

Maklumat pengenalan bukan peribadi
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi tentang Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Tapak kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama penyemak imbas, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai cara sambungan Pengguna ke Tapak kami, seperti sistem pengendalian dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan maklumat lain yang serupa.

 

Kuki pelayar web
Tapak kami mungkin menggunakan "kuki" untuk meningkatkan pengalaman Pengguna. Pelayar web pengguna meletakkan kuki pada pemacu keras mereka untuk tujuan penyimpanan rekod dan kadangkala untuk menjejak maklumat tentangnya. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan pelayar web mereka untuk menolak kuki, atau untuk memaklumkan anda apabila kuki dihantar. Jika mereka berbuat demikian, ambil perhatian bahawa beberapa bahagian Tapak mungkin tidak berfungsi dengan baik.

 

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Syarikat mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

 • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan

  • Maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda.

 

 • Untuk memperibadikan pengalaman pengguna

  • Kami mungkin menggunakan maklumat dalam agregat untuk memahami bagaimana Pengguna kami sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di Tapak kami.

 

 • Untuk menambah baik Tapak kami

  • Kami sentiasa berusaha untuk menambah baik tawaran tapak web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda.

 

 • Untuk memproses transaksi

  • Kami mungkin menggunakan maklumat yang diberikan Pengguna tentang diri mereka apabila membuat pesanan hanya untuk menyediakan perkhidmatan kepada pesanan tersebut. Kami tidak berkongsi maklumat ini dengan pihak luar kecuali setakat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan.

 

 • Untuk mentadbir kandungan, promosi, tinjauan atau ciri Tapak lain

 

 • Untuk menghantar maklumat kepada Pengguna yang mereka bersetuju untuk menerima tentang topik yang kami fikir akan menarik minat mereka.

 

 • Untuk menghantar e-mel berkala

Alamat e-mel yang disediakan oleh Pengguna untuk pemprosesan pesanan, hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan mereka kepada mereka. Ia juga boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan mereka, dan/atau permintaan atau soalan lain. Jika Pengguna memutuskan untuk mengikut serta ke senarai mel kami, mereka akan menerima e-mel yang mungkin termasuk berita syarikat, kemas kini, maklumat produk atau perkhidmatan yang berkaitan, dan sebagainya. Jika pada bila-bila masa Pengguna ingin berhenti melanggan daripada menerima e-mel masa hadapan, kami sertakan butiran terperinci arahan berhenti melanggan di bahagian bawah setiap e-mel atau Pengguna boleh menghubungi kami melalui Tapak kami.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda
Kami mengguna pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai serta langkah keselamatan untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.

Pertukaran data sensitif dan peribadi antara Tapak dan Penggunanya berlaku melalui saluran komunikasi selamat SSL dan disulitkan serta dilindungi dengan tandatangan digital.

Berkongsi maklumat peribadi anda
Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Pengguna kepada orang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dikaitkan dengan sebarang maklumat pengenalan peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan, ahli gabungan yang dipercayai dan pengiklan kami untuk tujuan yang digariskan di atas. Kami mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan perniagaan kami dan Tapak atau mentadbir aktiviti bagi pihak kami, seperti menghantar surat berita atau tinjauan. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga ini untuk tujuan terhad tersebut dengan syarat anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami.

Laman web pihak ketiga
Pengguna mungkin mencari pengiklanan atau kandungan lain di Tapak kami yang memaut ke tapak dan perkhidmatan rakan kongsi, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan pihak ketiga kami yang lain. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman web ini dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari Laman kami. Selain itu, tapak atau perkhidmatan ini, termasuk kandungan dan pautannya, mungkin sentiasa berubah. Tapak dan perkhidmatan ini mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar perkhidmatan pelanggan mereka sendiri. Menyemak imbas dan interaksi di mana-mana tapak web lain, termasuk tapak web yang mempunyai pautan ke Tapak kami, adalah tertakluk kepada terma dan dasar tapak web itu sendiri.

 

Perubahan kepada dasar privasi ini
Syarikat mempunyai budi bicara untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami melakukannya, semak tarikh kemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan Pengguna untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dasar privasi ini secara berkala dan mengetahui tentang pengubahsuaian.

 

Penerimaan anda terhadap syarat ini
Dengan menggunakan Tapak ini, anda menandakan penerimaan dasar ini dan syarat perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan Tapak kami. Penggunaan berterusan Tapak anda berikutan penyiaran perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

 

Menghubungi kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, amalan tapak ini, atau urusan anda dengan tapak ini, sila hubungi kami di aydro.care@gmail.com.  

bottom of page