top of page

TERMA & SYARAT

Perjanjian:Laman web ini dikendalikan oleh HTwo Aydro Solutions ("Syarikat"). Di seluruh laman web, terma"kami semua"dan“kami”merujuk kepada Syarikat, sementara kami memanggil anda, penonton laman web kami dan bagi sesetengah pelanggan, "Anda".

Syarikat,“AYDRO”, menawarkan tapak web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari tapak ini kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat"), termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat ini dikenakan kepada semua pengguna tapak, termasuk, tanpa had, pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

Dengan bersetuju dengan Terma ini dan/atau bersetuju untuk membeli Produk daripada kami mengikut Terma ini, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, atau jika anda tidak berumur 18 tahun bahawa anda menggunakan tapak web Kami dan/atau membeli Produk sebagai keperluan untuk mengekalkan gaya hidup anda.

Komunikasi:Apabila anda menggunakan aydrowater.com atau anda menghantar e-mel kepada AYDRO, anda sedang berkomunikasi dengan kami secara elektronik dan oleh itu bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. AYDRO akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di tapak web dan/atau saluran media sosial dan/atau mesej teks/WhatsApp. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang AYDRO berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis.

Dasar privasi:Dasar privasi kami, menetapkan cara kami memperoleh, menyimpan, melindungi dan menggunakan maklumat peribadi anda, boleh didapati di bawah. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami. Anda juga menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat dan terkini. Sila ambil perhatian bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengekalkan dan mengemas kini dengan segera sebarang maklumat akaun yang mungkin anda berikan kepada kami untuk ketepatan dan kesempurnaan.

Hak Cipta:Hak harta intelek dalam semua perisian dan kandungan (grafik, logo, teks, reka bentuk, gambar, video, ikon butang, risalah digital, imej) yang disediakan kepada Anda di atau melalui laman web ini kekal menjadi hak milik AYDRO atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh tanda dagangan, undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara oleh AYDRO dan pemberi lesennya. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran mana-mana kandungan atau bahan di laman web ini adalah dilarang sama sekali dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta dan tanda dagangan, dan/atau undang-undang privasi, publisiti dan/atau peraturan dan statut komunikasi.

Promosi dan kod promosi: Dari semasa ke semasa, AYDRO mungkin menawarkan kod promosi yang mungkin terpakai kepada mana-mana, atau pembelian tertentu tertentu yang dibuat melalui tapak web kami. Kami sama sekali tidak bertanggungjawab untuk memaklumkan anda tentang sebarang promosi atau kod promosi yang akan datang melebihi kod promosi atau promosi semasa atau sedia ada. Setiap promosi dan kod promosi akan tertakluk kepada terma & syarat khusus yang dinyatakan pada masa kod promosi dikeluarkan (termasuk dan tidak terhad kepada tempoh promosi atau kesahihan kod promosi) sebagai tambahan kepada yang dinyatakan dalam Syarat ini.

Jika anda telah membuat pembelian di laman web kami sebelum promosi diumumkan, AYDRO tidak bertanggungjawab untuk melanjutkan promosi yang sama kepada anda demi kepentingan keadilan kepada pelanggan kami yang lain. Kami mempunyai beberapa cara untuk memberitahu orang ramai tentang promosi atau kod promosi kami – kami mungkin menghantar butiran kepada anda melalui e-mel (jika anda telah mendaftar untuk e-mel pemasaran kami, atau kami mungkin mengiklankan promosi atau kod promosi di Laman Web kami melalui sepanduk atau mesej pop timbul, atau kami mungkin mengumumkannya di saluran media sosial kami, atau kami mungkin mengiklankan promosi atau kod promosi di mana-mana atau semua kedai peruncit kami. 

Kami mempunyai hak untuk menolak anda menggunakan sebarang promosi atau kod promosi sebaik sahaja ia tamat tempoh atau ditebus sepenuhnya. Bergantung pada promosi atau kod promosi, kod promosi hanya boleh ditebus sekali untuk setiap pelanggan. Kod ini tidak boleh digunakan bersama dengan sebarang diskaun lain.Hanya satu promosi/baucar/kod promosi boleh digunakan bagi setiap pesanan.

Hadiah & hadiah percuma: Sebarang hadiah percuma dan/atau hadiah yang ditawarkan oleh AYDRO berhubung dengan promosi, peraduan, muhibah kami dan sebarang acara rasmi lain tidak boleh dikembalikan, diganti atau dijual semula kepada AYDRO untuk nilai tunai atau kredit.

Semasa tempoh promosi, AYDRO boleh memilih untuk menawarkan hadiah percuma dengan pembelian produk. 

Lesen:Mana-mana produk AYDRO, atau mana-mana bahagian AYDRO, TIDAK boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis kami yang nyata. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, video, teks, susun atur halaman atau borang) AYDRO tanpa kebenaran bertulis yang nyata. Anda tidak boleh menyalahgunakan perkhidmatan AYDRO.

Keadaan umum:Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa. Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit) mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian. Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

Penghantaran & Penghantaran:AYDRO menghantar hanya kepada Malaysia Barat secara percuma melalui perkhidmatan penghantaran pihak ketiga melalui perjanjian panjang lebar. Dalam membeli produk kami, anda bersetuju dengan syarat penghantaran seperti di bawah:

  • Janji kami adalah kami menyampaikan produk kami dalam masa 2 - 5 masa bekerja.

  • Tarikh penghantaran boleh dijadualkan berdasarkan kes ke kes dengan notis awal sekurang-kurangnya 5 hari. Masa penghantaran adalah tertakluk kepada rakan kongsi penghantaran pihak ketiga kami dan tidak boleh dijadualkan.

  • Jangka masa penghantaran mungkin lebih lama semasa musim jualan puncak seperti dan tidak terhad kepada Hari Raya, Krismas, Tahun Baru Cina dan banyak lagi disebabkan oleh permintaan tinggi yang diterima oleh rakan kongsi penghantaran pihak ketiga kami. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menghantar dalam tempoh masa penghantaran biasa kami, namun, memandangkan penghantaran dibuat oleh rakan kongsi penghantaran pihak ketiga, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kes penghantaran lewat semasa musim jualan tinggi.

  • Pembelian yang dibuat pada AYDRO dihantar kepada pelanggan secara percuma dalam tempoh masa penghantaran yang dinyatakan di atas.

  • Sebarang kos tambahan kepada AYDRO seperti dan tidak terhad kepada penghantaran atas permintaan atau permintaan pengambilan balik pada masa dan tarikh tertentu akan dicaj kepada pelanggan sekiranya pemulangan dan ditolak daripada jumlah bayaran balik.

  • Jika anda tidak dapat menerima penghantaran, anda mesti menasihati AYDRO sebelum penghantaran dicuba.

  • Jika penghantaran dijadualkan dan anda tiada di rumah pada masa yang ditentukan, kami berhak untuk mengenakan bayaran pampasan (RM150 untuk Lembah Klang, atau RM400 Semenanjung Malaysia) untuk setiap masa yang dijadualkan jika produk akan dipulangkan.

  • Tarikh dan masa penghantaran adalah tertakluk sepenuhnya pada ketersediaan dan penjadualan oleh our rakan kongsi penghantaran pihak ketiga, dan bukan AYDRO. Rakan kongsi penghantaran pihak ketiga kami biasanya akan menghubungi pelanggan selepas pembelian mereka untuk mengatur penghantaran tetapi ini adalah tertakluk sepenuhnya kepada mereka, dan bukan AYDRO.

 

Harga:Harga Produk ditunjukkan dalam Ringgit Malaysia. Harga yang dipaparkan termasuk kos penghantaran dan cukai. Tiada harga tersembunyi semasa pembayaran.

Pembayaran:Pilihan pembayaran untuk Produk yang ingin anda beli akan diberikan pada masa pembelian, yang tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Jika bayaran anda tidak diterima atau ditolak oleh bank atau pengeluar kad kredit anda, kami tidak boleh dan tidak akan menahan Produk terhadap pesanan anda. Dalam keadaan sedemikian, kami tidak menjamin bahawa Produk akan tersedia sekiranya anda cuba memesannya semula.

Ketersediaan produk:AYDRO berhak tanpa notis terlebih dahulu untuk menghentikan atau menukar spesifikasi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini tanpa menanggung sebarang kewajipan. AYDRO tidak dapat menjamin ketersediaan produk untuk semua produk pada setiap masa. Anggaran tarikh stok semula tidak dijamin atau disahkan. Pembelian dan pesanan pelanggan dipenuhi berdasarkan siapa cepat dia dapat.

Waranti:Produk AYDRO baharu anda dilindungi oleh waranti terhad selama 3 tahun dari hari penghantaran ke rumah anda. Sila rujuk kepada bahagian jaminan untuk memahami sepenuhnya syarat yang digunakan.

Ketepatan maklumat:AYDRO cuba untuk menjadi setepat mungkin. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa penerangan produk atau sebarang kandungan perkhidmatan adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, dikemas kini atau bebas ralat. Jika produk yang ditawarkan oleh AYDRO tidak seperti yang diterangkan, satu-satunya cara anda ialah mengembalikannya dalam keadaan yang tidak digunakan. AYDRO melakukan yang terbaik untuk memaparkan warna produk yang ditunjukkan di tapak webnya setepat mungkin. Walau bagaimanapun, kerana warna yang anda lihat bergantung pada monitor anda, kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna monitor anda adalah tepat. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang percanggahan antara warna yang dipaparkan dan warna sebenar yang dilihat untuk produk itu sendiri.

Undang-undang:Sebarang pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dalam apa jua cara dengan penggunaan perkhidmatan AYDRO oleh anda atau mana-mana produk yang dijual oleh AYDRO melalui laman webnya atau saluran yang berbeza akan diselesaikan melalui timbang tara, bukannya di mahkamah. AYDRO dan anda bersetuju bahawa sebarang prosiding penyelesaian pertikaian akan dijalankan hanya secara individu dan bukan dalam tindakan kelas, disatukan atau perwakilan.

bottom of page