top of page

WARANTI

Sistem Air Hidrogen AYDRO dilengkapi dengan 3 tahun Waranti, dari tarikh penghantaran dan pengumpulan. Waranti ini tidak boleh dipindah milik dan hanya melindungi pembeli asal yang terus menjadi pemilik produk.

 

Waranti ini melindungi kecacatan struktur atau sifat pembuatan, termasuk kecacatan fizikal dalam sistem air hidrogen yang menyebabkan kebocoran.

 

Waranti ini tidak meliputi:

  • Keutamaan keselesaan individu seperti keluaran air, tekanan air.

  • Penderaan fizikal dan penggunaan yang tidak wajar termasuk tetapi tidak terhad kepada luka, koyak, kesan, kekotoran.

  • Kerosakan pada produk disebabkan oleh pencucian, pengeringan atau rawatan suhu tinggi yang tidak betul

  • Penggunaan produk yang tidak normal atau bukan domestik

  • Percanggahan kecil pembuatan atau kecacatan kosmetik

  • Produk dibuka dalam kotak atau dibalut selepas 3 bulan dari tarikh penghantaran
     

Sekiranya model atau bahan yang sama tidak tersedia untuk penggantian, AYDRO berhak untuk menggantikan model atau bahan yang setanding, dan sebarang perbezaan harga hendaklah ditanggung oleh pelanggan. Produk yang dibaiki atau diganti adalah tertakluk kepada Waranti yang sama seperti sistem air hidrogen asal, supaya tempoh warantinya bermula pada tarikh penghantaran / pengumpulan produk asal yang dibeli.

bottom of page